top of page

બેટરી હબ વિશે

અમે, બેટરી હબ, કોર્પોરેટ અને ઓફિસ સપ્લાયર્સની વિશાળ શ્રેણી છીએ, જેઓ ડ્યુરાસેલ, મેક્સેલ, એનર્જાઇઝર, વગેરે જેવી બેટરીમાં ટોચની બ્રાન્ડ્સ સાથે વ્યવહાર કરે છે.
2016 થી, પેઢીએ બેટરી ઉદ્યોગોમાં ઉલ્કા વૃદ્ધિ જોવા મળી છે. 

અમારી પ્રોડક્ટ્સ અને ઑફર્સ તપાસવા માટે

સબમિટ કરવા બદલ આભાર!

About Us
bottom of page